Årets fredspris kan styrke nedrustningsdebatten

Norges Fredslag er positive til at Nobels Fredspris 2013 tildeles OPCW (Orga­niza­tion for the Pro­hi­bition of Che­mical Weapons) for deres arbeid med å utrydde kjemiske våpen.

Dette er en viktig pris, og årets tildeling er et betydningsfullt bidrag i arbeidet for et sterkere fokus på militær nedrustning. Nedrustning er en avgjørende komponent for å fremme fred og sikkerhet, og for å sikre bærekraftig utvikling. Verdens militære forbruk er i dag et av de største hindrene vi står overfor i disse spørsmålene. Fredslaget håper at årets fredspris vil bidra til et løft rundt denne debatten både nasjonalt og internasjonalt.

Relevante emner

Les også:

Konfliktdempende fredspris?

Konfliktdempende fredspris?

Årets fredspris setter søkelys på viktige kampsaker og sivilsamfunnsaktivisme, og framhever også viktigheten av samarbeid og dialog på tvers av konfliktlinjer. 

10. 10. 2014Les
EU - en sann fredsforkjemper?

EU - en sann fredsforkjemper?

Er EU virkelig en fredsforkjemper, slik Alfred Nobel ville vinneren skulle være? Hva har EU gjort for fred det siste året?