Vellykket utstillingsåpning med Fredsprisvinnere på Fredshuset

Fredslaget viste forrige uke utstillingen "Building a Culture of Peace for the Children of the World". Fredsprisvinnerne Dr. Shirin Ebadi og Betty Williams holdt foredrag om situasjonen i Iran og barns rolle i kampen for fred på åpningen.


- Man må aldri bli så sjenert at man ikke tør å kreve fred for alle mennesker og alle land på jorden. Selv om det høres naivt ut, er dette det ultimate målet for alle som jobber for fred, sa Williams til de over 70 oppmøtte.

Den iranske nobelprisvinneren Shirin Ebadi, som vant prisen i 2003 for sin langvarige kamp for fred og menneskerettigheter, foreleste om problemene innbyggerne i hjemlandet hennes møter daglig. Fengsling av politiske aktivister, hyppig bruk av dødsstraff, også av barn, og en utstrakt korrupsjonskultur, skaper et svært problematisk klima for de som kjemper for bedre ivaretakelse av menneskerettighetene. 

På Fredshusets nettsider kan du lese mer om hva Shirin Ebadi og Williams fokuserte på i sine taler.Barneombudet fikk fredspris

Under åpningen delte den nordirske fredsforkjemperen Betty Williams ut prisen World Centers of Compassion for Children International Commendation award til Barneombudet. Dette er første gang Betty Williams' egen fredspris deles ut. Williams pekte på det norske barneombudets pionerrolle i kampen for å heve barns stemme i den offentlige debatten og beskytte barns rettigheter i mer enn tre tiår.

Nestleder Knut Haanes fra Barneombudet var tilstede for å motta prisen. Han pekte på barns rolle i kampen for menneskerettigheter og fred.

- Menneskerettigheter og fred henger tett sammen. Man kan ikke oppnå noen av delene uten å ivareta barns rettigheter. Denne anerkjennelsen er enda et bevis på at arbeidet vi gjør i Barneombudet er viktig.

For mer om Barneombudet og prisen, se Barneombudets nettsak fra åpningen. 
 

Andre nettsaker:

"Nobelpris" til Barneombudet

Nobelprisvinnere åpnet utstilling i Oslo

Shirin Ebadi: Korrupsjon hindrer utvikling

Relevante emner

Les også:

Konfliktdempende fredspris?

Konfliktdempende fredspris?

Årets fredspris setter søkelys på viktige kampsaker og sivilsamfunnsaktivisme, og framhever også viktigheten av samarbeid og dialog på tvers av konfliktlinjer. 

10. 10. 2014Les