Uttalelse: Norge må ikke bidra til bombing av Iran

Siden november 2011 har uberettigede anklager om at Iran utvikler atomvåpen blitt spredt verden over. Som følge av dette truer i dag Israel og USA med å bombe Iran om landet ikke oppgir et atomvåpenprogram ingen av aggressorene egentlig vet om eksisterer.

I dagens situasjon blir det mer rasjonelt for Iran å skaffe seg atomvåpen jo mer landet trues med bombing. Samtidig vet vi av erfaring at når USA ber Norge om å delta i sine kriger svarer Norge som regel positivt på innbydelsen. Fredslaget ønsker på denne bakgrunn å bidra til at Norge ikke vil støtte opp om amerikansk bombing av Iran.

Det overordnede målet bør være at ingen skal ha atomvåpen. Slike våpen er rett og slett så farlige at det å bruke dem vil medføre uakseptabel skade på verdens folk og miljø. Nettopp derfor bør atomvåpen forbys. Vi kan heller ikke stole på at våre politikere er i stand til ikke å bruke slike våpen når de har atomvåpen tilgjengelig. Selv de mest demokratiske stater går alt for enkelt til krig, ofte basert på politisk tilpasset etterretningsinformasjon og annen propaganda. Med referanse til Libya, Irak og Afghanistan er det også tydelig at våre politikere heller ikke er i stand til å forstå konsekvensene av krigene de starter.

Det viktigste vi kan gjøre for å hindre spredning av atomvåpen globalt er å etablere spilleregler i verdenspolitikken som gjør det irrasjonelt å bygge sin sikkerhet på trusler om bruk av atomvåpen. Slik vi nå truer Iran, bidrar vi dessverre til det motsatte. I dagens sikkerhetspolitiske miljø, hvor Iran trues med angrep fra både USA, Israel og andre stater, er det enkelt å forstå Irans rasjonale for å skaffe seg atomvåpen. Om vi skal hindre at land som Iran skaffer seg atomvåpen må vi derfor også se på vår egen politikk ovenfor landet. Avspenning må til fra begge sider, og målet må være å skape et verdenssamfunn hvor atomvåpen anses som noe unødvendig og irrelevant.

Å etablere en amerikansk Midtøstenpolitikk som gjør det rasjonelt for Israel å kvitte seg med sine atomvåpen er derfor den raskeste veien til et atomvåpenfritt Midtøsten. En slik politikk vil også virke tillitsskapende ovenfor Iran, og vil dermed også bane vei for en utvikling hvor Iran ikke vil ha behov for å utvikle atomvåpen i fremtiden.

Fredslaget oppfordrer på denne bakgrunn regjeringen til å erklære at Norge ikke på noen måte vil støtte opp om, eller bidra direkte til, noen form for militært angrep på Iran. Norge bør samtidig bruke sin stemme som NATO medlem og USA-alliert til å jobbe for at bombetruslene imot Iran trekkes tilbake.


Vedtatt av Norges Fredslags styre, oktober 2012

Relevante emner

Les også:

Stans militærstøtten til Israel!

Stans militærstøtten til Israel!

Samtidig som konflikten i Gaza eskalerer, fortsetter europeisk militærstøtte til Israel. Sammen med det europeiske nettverket mot våpenhandel (ENAAT) krever vi full stans i all militærstøtte til Israel.

04. 08. 2014Les
Ingen krig mot Iran!

Ingen krig mot Iran!

Fredslaget var 2. februar i bloggduell mot Med Israel for Fred på ICANs blogg Soppsky. Vi diskuterte atomvåpensituasjonen i Midtøsten, med særlig fokus på Iran.