Reaksjon på årets fredspris: Hva med en fredspris til sanne fredsforkjempere?

De siste årene har EU blitt militarisert gjennom kampgrupper, et forsvarsbyrå for fremme av våpenutvikling og krigsprofitt, og dette året innlemmes våpenhandelen i EUs indre marked. Hvorfor ikke heller gi fredsprisen til tradisjonell fredsaktivisme?

Det finnes gode alternativer i fredsbevegelsen

I fjor valgte Nobelkomiteen å dele ut en kvinnepris heller enn en fredspris. Dette lar seg imidlertid kombinere. Et godt alternativ til fjorårets prisvinnere ville være Code Pink, en kvinnegruppe basert i San Fransisco, som jobber med å sette dronekrig på den internasjonale politiske dagsorden. Medea Benjamin er en av stifterne av Code Pink. Hun har jobbet iherdig gjennom mer enn tretti år for å dokumentere drap på uskyldige sivile som følge av moderne krigføring. Nettopp derfor etablerte hun Code Pink for å gå til roten av problemet – å forhindre at nye kriger startes. En fredspris til Benjamin ville både vært fremtidsrettet ved å sette de humanitære konsekvensene av dronekrig på dagsorden, gitt en flott kvinnegruppe anerkjennelse for viktig arbeid og prisen ville ha gitt økonomisk grunnlag for et langsiktig folkelig fredsarbeid i Nobels ånd.

Året før, i 2010, valgte Nobelkomiteen å gi sin fredspris til dissidenten Liu Xiaobo. Denne prisvinneren tok imidlertid både til orde for det folkerettstidige angrepet på Irak i 2003 og NATO- bombingen av Libya i 2011. Dette er altså ingen fredsmann, men en krigshisser. Komiteen burde heller valgt å sette sitt søkelys på folkelig fredsarbeid i Østen. Hvorfor ikke gi prisen til Soka Gakkai International og deres leder Daisaku Ikeda i denne anledning? Dette er altså verdens største buddhistiske fredsbevegelse, med 12 millioner medlemmer. På bakgrunn av Soka Gakkais utrettelige fredsarbeid over mange tiår, bør Ikeda anses som en opplagt kandidat til en sann fredspris i Nobels ånd. 

Fredslagets syn på fredspristildelingen oppsummeres som følger:

  • Fredsprisen bør tildeles fredsaktivister og folkelige fredsorganisasjoner heller enn presidenter og internasjonale institusjoner. Fredslaget ønsker å bidra til å fremme de sanne fredsaktivisters kandidatur i Nobel-debatten.

  • Nobelkomiteen har et vestvendt sikkerhetspolitisk utsyn, mens mesteparten av verdens fredsbevegelse jobber for en verdensfred uten militære intervensjoner fra USA, NATO og EU. Fredslaget ønsker at komiteen også skal premiere fredsarbeidere med andre sikkerhetspolitisk grunnsyn enn NATO- Norge.

  • Stortinget bør endre sitt regelverk, slik at Nobelkomiteen i fremtiden kan sammensettes av fredseksperter og fredsaktivister heller enn representanter for partiene på Stortinget. Stortingets mandat fra Alfred Nobels testamente er altså å utpeke de som skal utgjøre komitéen for å best å imøtekomme Nobels fredsvisjon. Dette bør forstås som noe helt annet enn å sammensette komiteen ut fra tilgjengelige representanter for norske politiske parti.

  • Medlemmene av Nobelkomiteen bør representere verden heller enn Norge. Årets fredspris aktualiserer dette. Stortinget bør derfor vurdere å rekruttere fredsforkjempere og fredseksperter fra hele verden til komiteen.  

Liste over sentrale fredsaktivister og fredsorganisasjoner som fortjener Nobels fredspris:


1) Daisaku Ikeda og Soka Gakkai International

2) Medea Benjamin og Code Pink


3) Campaign Against Arms Trade UK v/ Ann Feltham

4) War Resisters International 


5) International Parlamentarians against Nuclear Weapons v/ Alyn Ware


6) Cease fire Campaign – v/ Rob Thomson evnt Laura Pollecutt


7) Kampanjen for å forby uranvåpen (ICBUW)


8) Sveits Uten Arme (GSOA)

9) Kampanjen for et forbud mot atomvåpen – ICAN


10) Nansen dialog


11) Control Arms 

Relevante emner

Les også:

Konfliktdempende fredspris?

Konfliktdempende fredspris?

Årets fredspris setter søkelys på viktige kampsaker og sivilsamfunnsaktivisme, og framhever også viktigheten av samarbeid og dialog på tvers av konfliktlinjer. 

10. 10. 2014Les
Stans militærstøtten til Israel!

Stans militærstøtten til Israel!

Samtidig som konflikten i Gaza eskalerer, fortsetter europeisk militærstøtte til Israel. Sammen med det europeiske nettverket mot våpenhandel (ENAAT) krever vi full stans i all militærstøtte til Israel.

04. 08. 2014Les