Nobelprisen 2012: EU er et hinder for nedrustning

Mandag får EU tildelt Nobels Fredspris i Oslo. Dagen før vil Fredslaget være med i fakkeltoget "EU - ingen verdig vinner" for å vise at vi tar avstand fra at EU får årets pris.

Alfred Nobels testamente uttaler tydelig at fredsprisen skal gå til fredsforkjempere som det siste året har jobbet for nedrustning og reduksjon av stående armeer. Samme år som fredsprisen går til EU, innfører unionen et nytt direktiv som forenkler og fremmer våpenhandel. Årets fredspris bryter på denne måten radikalt med hva Nobel ønsket med sin pris.


EU-landene står i dag for en tredjedel av verdens totale våpeneksport. Hadde EU vært en ekte fredsforkjemper i Nobels ånd, hadde unionen jobbet for å redusere omfanget av medlemslandenes våpeneksport. Dessverre er EU i dag et hinder for oss som jobber for nedrustning. I tillegg til Lisboatraktaten fra 2009, som oppfordrer alle medlemslandene til å bygge ut sin militære kapasitet, innfører EU i år et nytt direktiv som innlemmer våpenhandelen i EUs indre marked (ICT-direktivet). Hensikten med direktivet er å styrke konkurransevilkårene for krigsmateriellprodusenter i EU og tilsluttede EØS-land. Effekten er en forenkling av våpenhandel og en svekket nasjonal kontroll over hvor eksportert krigsmateriell ender opp.

EU hjelper våpenindustrien med ICT-direktivet

EU-landene har ulik eksportpraksis. Noen land tillater eksport til land som for eksempel Pakistan, Marokko, Colombia og Israel, mens andre land ikke tillater våpeneksport til disse. ICT-direktivet åpner for at våpenindustrien lettere kan utnytte disse forskjellene ved at de kan flytte sine produkt innad i EU mer fritt, for så å kunne velge EU-områdets mest liberale stat som utførselspunkt fra EU. På den måten omgås nasjonal eksportkontrollmyndighet ganske enkelt. EU legger altså til rette for våpenindustrien og dermed også for økt krigsprofitt. Dette beviser at EU driver med det motsatte av nedrustning.

Fredspris til fredsforkjempere

Det finnes over femti fredspriser i verden. Nobelprisen skal gå til de som i det siste året har kjempet for folkelig forbrødring, fredskongresser og for at det skal bli færre våpen i verden, ikke flere. At EU fortjener oppmerksomhet for sin fredseffekt mellom landene i Europa etter andre verdenskrig, er altså en sak for noen andre enn Nobelkomitéen. Det er på tide at komitéen begynner å dele ut prisen til fredsforkjemperne som Nobels testamente gir dem mandat til å hedre. Oppmerksomheten og pengene som kommer med nobelprisen kunne utgjort en stor forskjell for de som kjemper for nedrustning, folkelig forbrødring og ikkevoldelig konflikthåndtering i dag.

Markering søndag kl. 16:00

Søndag er Fredslaget med på å arrangere markering mot EU som fredsprisvinner gjennom "Fredsprisinitiativet 2012". Dette er et initiativ med over 30 tilsluttede aktører fra inn- og utland. Fakkeltoget går fra Youngstorget i Oslo klokken 16:00. 

Les også:

Konfliktdempende fredspris?

Konfliktdempende fredspris?

Årets fredspris setter søkelys på viktige kampsaker og sivilsamfunnsaktivisme, og framhever også viktigheten av samarbeid og dialog på tvers av konfliktlinjer. 

10. 10. 2014Les
Stans diktatoreksporten!

Stans diktatoreksporten!

Norge har lang tradisjon i å eksportere krigsmateriell til diktaturer, autoritære regimer og land som grovt bryter menneskerettighetene.

17. 08. 2014Les
Stans militærstøtten til Israel!

Stans militærstøtten til Israel!

Samtidig som konflikten i Gaza eskalerer, fortsetter europeisk militærstøtte til Israel. Sammen med det europeiske nettverket mot våpenhandel (ENAAT) krever vi full stans i all militærstøtte til Israel.