Uttalelse: Ingen militær intervensjon i Syria!

Norges Fredslag oppfordrer regjeringen til å se hva de kan gjøre for å støtte opp om uttrykk for ikkevoldsmotstand for derigjennom forebygge ytterligere lidelser i Syria, samt ta grep for å hindre at norsk krigsmateriell ender opp i landet.

Ingen militær intervensjon i Syria! Støtt de ikkevoldelige kreftene

Syria er i en krig der alt for mange liv går og har gått tapt. Konflikten har eskalert og er med på å destabilisere regionen. Tyrkia og Syria har hatt et anstrengt forhold, som følge av at Tyrkia har tillatt syriske opprørere å bygge opp baser i landet og fritt krysse den tyrkiske grensen. Etter at bombekastere i Syria har beskutt tyrkisk territorium har Tyrkia svart med å beskyte Syria med artilleri, og tyrkiske kampfly har tvunget ned et sivilt syrisk fly. Tyrkia påstår dette flyet var lastet med våpen, men dette er ennå ikke bevist. Konflikten i Syria har dermed eskalert til regionalt nivå. Det er i denne sammenheng svært viktig å begrense NATOs påtrykk for regimeskifte i Syria, så ikke også Norge involveres militært i borgerkrigen.

Les resten av uttalelsen her.  

Relevante emner

Les også:

Stans diktatoreksporten!

Stans diktatoreksporten!

Norge har lang tradisjon i å eksportere krigsmateriell til diktaturer, autoritære regimer og land som grovt bryter menneskerettighetene.

17. 08. 2014Les
Stans militærstøtten til Israel!

Stans militærstøtten til Israel!

Samtidig som konflikten i Gaza eskalerer, fortsetter europeisk militærstøtte til Israel. Sammen med det europeiske nettverket mot våpenhandel (ENAAT) krever vi full stans i all militærstøtte til Israel.

04. 08. 2014Les