Ingen krig mot Iran!

Fredslaget var 2. februar i bloggduell mot Med Israel for Fred på ICANs blogg Soppsky. Vi diskuterte atomvåpensituasjonen i Midtøsten, med særlig fokus på Iran.

Under kan du lese spørsmålene som ble stilt, og se hvordan Fredslaget ved informasjonssjef Alexander Harang besvarte disse. Her kan du lese mer om ICAN. 


1) Hvem skal få ha atomvåpen?

Ingen bør få ha atomvåpen. Slike våpen er rett og slett så farlige at det å bruke dem vil medføre uakseptabel skade på verdens folk og miljø. Nettopp derfor bør atomvåpen forbys. Vi kan heller ikke stole på at våre politikere har vett nok til ikke å bruke atomvåpen når de har slike våpen tilgjengelig. Selv de mest demokratiske stater går alt for enkelt til krig, ofte basert på politisk tilpasset etterretningsinformasjon og annen propaganda. Politikerne våre er heller ikke i stand til å forstå konsekvensene av krigene de starter. Jamfør Libya, Irak og Afghanistan. Å gi våre politikere anledning til å benytte atomvåpen blir derfor som å la barn leke med skarpladde håndvåpen. Heldigvis er de fleste folk i verden enige om at akkurat det er en veldig dårlig ide.

2) Hva kan gjøres for å hindre at Iran får atomvåpen?

Det viktigste vi kan gjøre for å hindre spredning av atomvåpen globalt er å etablere spilleregler i verdenspolitikken som gjør det irrasjonelt å utvikle egne atomvåpen. Slik vi nå truer Iran bidrar vi dessverre til det motsatte. I dagens sikkerhetspolitiske miljø, hvor Iran trues med angrep fra både USA, Israel og andre stater, er det enkelt å forstå Irans rasjonale for å skaffe seg atomvåpen. Her er en stygg parallell til Libya; Gaddafi ga opp sitt atomvåpenprogram for å komme vesten i møte. Noen få år senere angrep altså NATO, og skapte en borgerkrig som har drept titusenvis av sivile libyere. Gaddaffi kunne muligens unngått det hele om han hadde hatt atomvåpen å true vestmaktene med. Libyakrigen har dermed skapt en farlig presedens. Om vi skal hindre at diktatorer skaffer seg atomvåpen må vi derfor også se på vår egen aggresjonspolitikk ovenfor disse regimene. Avspenning må til fra begge sider, og målet må være å skape et verdenssamfunn hvor atomvåpen anses som noe unødvendig og irrelevant.

3) Hvis Iran får atomvåpen, hvor sannsynlig er det at de vil bruke dem?

Det avhenger både av utviklingen internt i Iran og samtidig utviklingen internasjonalt. Regimet i Teheran er i øyeblikket svekket. Dette kan fort bidra til at hele statsapparatet blir ustabilt og uforutsigbart. Et slikt regime er livsfarlig, og særlig om det er bevæpnet med atomvåpen. Samtidig hisser spesielt Israel og USA til krig mot Iran. Jo hardere vestmaktene (sammen med liberal krigsvennlig media i disse landene) presser på for at bombing av Iran er eneste mulige utgang på konflikten, jo mer sannsynlig blir storkrig. Om ikke vesten roer seg ned, og engasjerer seg i en mer konstruktiv konflikthåndtering med Iran før Iran eventuelt blir en atommakt, vil det hele gå veldig galt.

4) Bidrar Israels atomvåpen til at andre land ønsker seg atomvåpen?

Ja. Samtidig har også Israels atomvåpen en tydelig avskrekkende effekt på nabolandene. Den viktigste grunnen til det siste er at Israel er det landet som er mest troende til å faktisk atombombe sine naboland i en eventuell krigssituasjon. Dette hever igjen terskelen for et konvensjonelt angrep på Israel fra nabostatene. Flere land i Midtøsten ønsker nå å bli atomvåpenstater. Om Israel ikke hadde hatt atomvåpen ville sjansene for at flere atomvåpenstater kommer til i regionen vært betydelig mindre enn tilfellet er i dag.

5) Hva skal til for at Israel kvitter seg med sine atomvåpen?

Det korte svaret på det er USA. Det eneste landet i verden som kan gjøre noe som helst av avgjørende betydning for at Israel skraper sitt atomvåpenarsenal er storebror i vest. Mange mener faktisk at USA er viktigere for Israelsk avrustning enn Israel selv. Dette fordi Israels strategiske forhold til USA er viktigere for Israelsk sikkerhetspolitikk enn landets egen atomvåpenpolitikk. Det betyr i praksis at en ny USA politikk for Midtøsten, som erklærer at Israelske atomvåpen er et problem, er avgjørende for et atomvåpenfritt Midtøsten. Å etablere en amerikansk Midtøsten politikk som gjør det rasjonelt for Israel å kvitte seg med sine atomvåpen er derfor den raskeste veien til et atomvåpenfritt Midtøsten.

Relevante emner

Les også:

Stans militærstøtten til Israel!

Stans militærstøtten til Israel!

Samtidig som konflikten i Gaza eskalerer, fortsetter europeisk militærstøtte til Israel. Sammen med det europeiske nettverket mot våpenhandel (ENAAT) krever vi full stans i all militærstøtte til Israel.

04. 08. 2014Les
Uttalelse: Norge må ikke bidra til bombing av Iran

Uttalelse: Norge må ikke bidra til bombing av Iran

Siden november 2011 har uberettigede anklager om at Iran utvikler atomvåpen blitt spredt verden over. Som følge av dette truer i dag Israel og USA med å bombe Iran om landet ikke oppgir et atomvåpenprogram ingen av aggressorene egentlig vet om eksisterer.