Hva er en sterk Arms Trade Treaty?

Gjennom kampanjearbeid, møter med politikere og arbeid i FN har vi i en årrekke krevd en sterk Arms Trade Treaty. Nå som ATT forhandles frem i FN er det nettopp dette slaget står om. Her kan du lese mer om hva en sterk avtale må inneholde.

En avtale som hever terskelen for å løse konflikter med våpenmakt: Klare kriterier for når våpenhandel ikke skal tillates

Om våpentilgang begrenses, vil terskelen for å løse konflikter med våpen heves. En sterk ATT er en ATT som kke tillater spesifikke våpensalg dersom det er en stor risiko for at våpnene vil brukes til å undertrykke egen befolkning, vil bidra til destabiliserende våpenkappløp eller vil hindre mottakerlandets evne til bærekraftig utvikling. Slik kan en sterk avtale bidra til at konflikter må forsøkes løses med andre midler enn våpen, og hindre overdrevet militærforbruk på bekostning av utviklingsfremmende tiltak som for eksempel utdanningstilbud og helsevesen.

For å få til dette, må avtalen ha klare kriterier for når våpenhandel ikke skal tillates. Les om flere kriterier i Fredslagets ATT-brosjyre her.

Les mer om utviklingskriteriet for våpeneksport i Bistandsaktuelt, eller i Fredslagets rapport om hvordan utviklingskriteriet for våpeneksport blir brukt i EU og Norge.

Å hindre at våpenhandel skjer, kan gjøre en forskjell på bakken. Dagens Syria er et godt eksempel på konflikter som faktisk kan begrenses av strengere eksportkontroll. Les om dette i kronikken "Syrias borgerkrig viser oss hvorfor verden trenger en sterk global våpenhandelavtale", skrevet av Alexander Harang i Fredslaget.

Avtalen må dekke et bredt spekter av våpentyper og overføringer av disse

Avtalen må regulere alle typer våpen og overføringer av disse. Dagens internasjonale våpenhandel er svært fragmentert. Deler og komponenter fra ulike land handles over landegrenser, og settes til slutt sammen til hele våpensystemer. For å få en sterk avtale, er det nødvendig at våpendeler og -komponenter reguleres av avtalen.

Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) har sammen med Kirkens Nødhjelp fått skrevet en rapport om hvordan og hvorfor våpendeler og -komponenter må inn i ATTs avtaletekst.

Ammunisjon er en nødvendighet for at våpen skal brukes. Men det er mange land som ikke ønsker at ammunisjon skal reguleres under ATT. Skal avtalen bli sterk, må ammunisjon reguleres. Fredslagets informasjonssjef Alexander Harang og Hilde Wallacher fra PRIO har skrevet om hvordan ammunisjon kan og bør reguleres av ATT.

I tillegg til direkte handel, må teknologioverføringer, våpenbistand, våpenutlån, våpentransport utført av tredjeparter og internasjonal forskning på og utvikling av nye våpentyper reguleres.

Fremme åpenhet, redusere korrupsjon

I følge Transparency International, står våpenhandel for 40% av den totale korrupsjonen i internasjonal handel. En sterk ATT må sikre at alle stater årlig rapporterer på deres våpenhandel. Får vi en avtale som fremmer åpenhet, vil det bli enklere å avdekke og redusere korrupsjon.

Relevante emner

Les også:

FN-avtalen Arms Trade Treaty

FN-avtalen Arms Trade Treaty

Fredslaget har helt siden 90-tallet jobbet for en internasjonal avtale som forbyr uansvarlig våpenhandel. Etter mange år med FN-forhandlinger, ble Arms Trade Treaty (ATT) vedtatt i FN 2. april 2013. 

20. 05. 2013Les