Fullt hus på konferanse om Norge som fredsnasjon


I forbindelse med Fredskontorets 50-årsjubileum arrangerte jubileumskomiteen og Fredslaget en stor konferanse og debatt om Norge som fredsnasjon på Litteraturhuset fredag 23. november.

Norge - en fredsnasjon?

Temaet for konferansen var Norge som fredsnasjon. Norges selvbilde som fredsnasjon blir stadig utfordret. Norge er en av verdens største våpeneksportører og har deltatt i flere kriger. Er det riktig at fredsnasjonen skal tjene penger på krig? Og har egentlig våre militære engasjementer skapt mer fred? Hva må til for at Norge skal leve opp til idealet om å være en fredsnasjon?

Norges faktiske sikkerhets- og utenrikspolitikk virker å være ukjent for folk flest. Verken det norske folk, mediene eller politikerne på Stortinget synes å engasjere seg for fredelige alternativer til dagens politikk. Kan vi finne alternativer til den rådende oppfatning om at man kan krige seg til fred?

Enighet om mer kontroll på norsk våpeneksport

Ungdomspolitikerne debatterte temaene norsk våpeneksport, humanitære intervensjoner, rakettskjold, ikkevold og et forbud mot atomvåpen. Selv om ungdomspartiene er uenige i mye freds- og sikkerhetspolitikk, var alle enige om at det er et behov for mer kontroll på norsk våpeneksport. Alle ønsket at Norge innfører sluttbrukererklæringer ved våpensalg til våre allierte, slik at norske våpen ikke kan videreselges uten vårt samtykke. De ønsket også at Norge måtte stanse eksport av krigsmateriell til diktaturer som Saudi-Arabia, Kuwait og Emiratene.

Tofan (15) kom langt i serien Norske Talenter for to år siden med sin rap om det å flykte fra krigen i Afghanistan. På litteraturhuset fremførte han en rap om å kjempe for fred i et krigsherjet Afghanistan. I tillegg hadde han skrevet en rap inspirert av Arild Nuquists dikt "Ugledikt". 

Kjøp jubileumsboken "I strid for fred"

I forbindelse med Fredskontorets 50-årsjubileum har jubileumskomitéen det siste året jobbet med å lage boken "I strid for fred". Dette er en samling tekster fra fredsaktivister, både de som jobbet for fred på 60-tallet og de som jobber for fred i dag. Dette er en flott bok med mye spennende bilder og materiale fra fredsaktivistenes kamp for fred de siste 50 årene i Norge. Skribenter er blant annet: Johan Galtung, Gunnar Garbo, Sigurd Allern, Hedda B. Langemyr, Alexander Harang og Jørgen Johansen.

Bestill boken på www.fredskontoret.no.

Fredslaget intervjuet i Ny Tid: Folket får ikke høre sannheten om Norge som fredsnasjon

I forbindelse med konferansen, ble Hannah Eline Ander intervjuet av Ny Tid om hennes foredrag "Fredsnasjonen Norge - et forførende folkebedrag?". Fredslaget mener politikere som sier Norge er en fredsnasjon og har verdens strengeste regelverk for våpeneksport ikke gir et sannferdig bilde av Norge.  

Relevante emner

Les også:

Stans diktatoreksporten!

Stans diktatoreksporten!

Norge har lang tradisjon i å eksportere krigsmateriell til diktaturer, autoritære regimer og land som grovt bryter menneskerettighetene.

17. 08. 2014Les
Stans militærstøtten til Israel!

Stans militærstøtten til Israel!

Samtidig som konflikten i Gaza eskalerer, fortsetter europeisk militærstøtte til Israel. Sammen med det europeiske nettverket mot våpenhandel (ENAAT) krever vi full stans i all militærstøtte til Israel.

04. 08. 2014Les