Forsvarsdebatt på Studentersamfunnet

På møtet som bar tittelen "Forsvarets fremtid" deltok Alexander Harang fra Fredslaget i debatt med Sverre Diesen, Torstein Dahle og forsvarsminister Espen Barth Eide.  

Afghanistan, Irak og Libya. 

Norske myndigheters handlinger og erfaringene gjort i sammenheng med disse tre krigene gir opphav til et sentralt spørsmål: Hvor går veien veien videre? Hva skal Forsvaret være de neste femti årene?


Se Fredslagets innlegg i debatten 29. februar her:  

Relevante emner

Les også:

Uttalelse: Ingen militær intervensjon i Syria!

Uttalelse: Ingen militær intervensjon i Syria!

Norges Fredslag oppfordrer regjeringen til å se hva de kan gjøre for å støtte opp om uttrykk for ikkevoldsmotstand for derigjennom forebygge ytterligere lidelser i Syria, samt ta grep for å hindre at norsk krigsmateriell ender opp i landet.