Nyheter -

Ingen krig mot Iran!

Ingen krig mot Iran!

Fredslaget var 2. februar i bloggduell mot Med Israel for Fred på ICANs blogg Soppsky. Vi diskuterte atomvåpensituasjonen i Midtøsten, med særlig fokus på Iran.

03. 02. 2012Les
Forsvarsdebatt på Studentersamfunnet

Forsvarsdebatt på Studentersamfunnet

På møtet som bar tittelen "Forsvarets fremtid" deltok Alexander Harang fra Fredslaget i debatt med Sverre Diesen, Torstein Dahle og forsvarsminister Espen Barth Eide.  

01. 03. 2012Les
The Arab Spring – a Facebook Revolution?

The Arab Spring – a Facebook Revolution?

The media coverage of the Arab Spring uprising was remarkable in many ways. Never before were people all over the world able to follow an on-going revolution in the way it happened in 2011. One of the reasons was the availability of real time information. 

07. 03. 2012Les
Hva er en sterk Arms Trade Treaty?

Hva er en sterk Arms Trade Treaty?

Gjennom kampanjearbeid, møter med politikere og arbeid i FN har vi i en årrekke krevd en sterk Arms Trade Treaty. Nå som ATT forhandles frem i FN er det nettopp dette slaget står om. Her kan du lese mer om hva en sterk avtale må inneholde.

17. 07. 2012Les
Ofog - kreativ aksjonisme mot militarisme

Ofog - kreativ aksjonisme mot militarisme

Å ”foga seg” er svenskt for å føye seg. Ofog vil ikke føye seg. De vil bryte stillheten rundt Sveriges rolle som våpeneksportør, eller at den nøytrale staten lar NATO ha sine øvelser i landet.

14. 09. 2012Les
EU - en sann fredsforkjemper?

EU - en sann fredsforkjemper?

Er EU virkelig en fredsforkjemper, slik Alfred Nobel ville vinneren skulle være? Hva har EU gjort for fred det siste året?

12. 10. 2012Les
Uttalelse: Ingen militær intervensjon i Syria!

Uttalelse: Ingen militær intervensjon i Syria!

Norges Fredslag oppfordrer regjeringen til å se hva de kan gjøre for å støtte opp om uttrykk for ikkevoldsmotstand for derigjennom forebygge ytterligere lidelser i Syria, samt ta grep for å hindre at norsk krigsmateriell ender opp i landet.

20. 11. 2012Les
Uttalelse: Norge må ikke bidra til bombing av Iran

Uttalelse: Norge må ikke bidra til bombing av Iran

Siden november 2011 har uberettigede anklager om at Iran utvikler atomvåpen blitt spredt verden over. Som følge av dette truer i dag Israel og USA med å bombe Iran om landet ikke oppgir et atomvåpenprogram ingen av aggressorene egentlig vet om eksisterer.