Norges Fredslag i Libya-debatt

Fredslaget var en av de første organisasjonene i Norge som tok til orde mot Norge og NATOs angrep på Libya i mars 2011.

På et arrangement på Blindern den 13. september holdt Alexander Harang en innledning der han forklarte hvorfor Fredslaget ikke støtter angrepet på Libya. Andre innledere var blant annet Asle Toje og Marielle Leraand som snakket om humanitære intervensjoner og Norges rolle.

Var det riktig å gå til krig?

Fredslagets holdning er at Libya-krigen var unødvendig, urettferdig og bidrar til en svært farlig presedens hva angår bruk av krigsmakt. Vi har derfor arrangert demonstrasjoner og møter i sakens anledning, og bidratt i en rekke debatter om Libya-krigen.

Sammen med Norges Fredsråd og Fredsinitiativet arrangerte vi 14. juni en demonstrasjon mot bombingen av Libya, der Alexander Harang holdt appell på vegne av Fredslaget.

Se NRKs dekning av demonstrasjonen her.

Relevante emner

Les også:

Uttalelse: Ingen militær intervensjon i Syria!

Uttalelse: Ingen militær intervensjon i Syria!

Norges Fredslag oppfordrer regjeringen til å se hva de kan gjøre for å støtte opp om uttrykk for ikkevoldsmotstand for derigjennom forebygge ytterligere lidelser i Syria, samt ta grep for å hindre at norsk krigsmateriell ender opp i landet.