Nyheter -

Norges Fredslag i Libya-debatt

Norges Fredslag i Libya-debatt

Fredslaget var en av de første organisasjonene i Norge som tok til orde mot Norge og NATOs angrep på Libya i mars 2011.

14. 09. 2011Les
Debatt om militær intervensjon

Debatt om militær intervensjon

"Dagens problem er ikke at vi ikke intervenerer militært ofte nok, men tvert imot at vi alt for ofte intervenerer militært."