Nyheter

Vil du bli en del av den internasjonale kampanjen for å stoppe drapsroboter?

Vil du bli en del av den internasjonale kampanjen for å stoppe drapsroboter?

Norges Fredslag er en del av den internasjonale kampanjen for å stoppe drapsroboter. Kampanjens hovedmål er etablere et internasjonalt preventivt forbud mot utvikling og bruk av autonome våpen uten meningsfull menneskelig kontroll. Da snakker vi om autonome våpen, som vil kunne identifisere og angripe levende mål, uten at menneske har noen meningsfull kontroll over denne beslutningen eller handlingen.

Fredslaget i media

20. 07. 2018:

Autonom våpenutvikling og EU

Rapport om utviklingen av autonome våpensystemer i Norge og EU, av Alexander Harang og Fredrik Heldal.

02. 05. 2018:

Militært forbruk og global våpenflyt 2018

Årlig rapport om verdens militære forbruk og globale våpenflyt. Utgitt av Norges Fredslag årlig siden 2013.

02. 05. 2018:

Hvorfor sitter "fredslandet Norge" stille i båten? Styremedlem Lene Grimstad skriver i Ny Tid.

Drapsroboter som kan identifisere og angripe et mål uten menneskelig inngripen er rett rundt hjørnet. Teknologiselskaper spår en «tredje revolusjon i krigføring» og advarer om risikoen for internasjonal sikkerhet.

<!-- Begin MailChimp Signup Form -->

<link href="//cdn-images.mailchimp.com/embedcode/classic-10_7.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<style type="text/css">

#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }

/* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.

We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */

</style>

<style type="text/css">

#mc-embedded-subscribe-form input[type=checkbox]{display: inline; width: auto;margin-right: 10px;}

#mergeRow-gdpr {margin-top: 20px;}

#mergeRow-gdpr fieldset label {font-weight: normal;}

#mc-embedded-subscribe-form .mc_fieldset{border:none;min-height: 0px;padding-bottom:0px;}

</style>

<div id="mc_embed_signup">

<form action="https://fredslaget.us3.list-manage.com/subscribe/post?u=a32789ea431c0f72f627269f4&amp;id=301c6280da" method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" target="_blank" novalidate>

<div id="mc_embed_signup_scroll">

<h2>Meld deg på vårt nyhetsbrev</h2>

<div><span>*</span> indicates required</div>

<div>

<label for="mce-EMAIL">Epost <span>*</span>

</label>

<input type="email" value="" name="EMAIL" id="mce-EMAIL">

</div>

<div>

<strong>Email Format </strong>

<ul><li><input type="radio" value="html" name="EMAILTYPE" id="mce-EMAILTYPE-0"><label for="mce-EMAILTYPE-0">html</label></li>

<li><input type="radio" value="text" name="EMAILTYPE" id="mce-EMAILTYPE-1"><label for="mce-EMAILTYPE-1">text</label></li>

</ul>

</div>

<div id="mergeRow-gdpr">

<div>

<label>Tillatelse</label>

<p>Ønsker du nyhetsbrev fra Norges Fredslag en gang i måneden med invitasjon til aktuelle arrangementer, informasjon om vårt arbeid og viktige saker i den fredspolitiske debatten?</p>

<fieldset name="interestgroup_field">

<label for="gdpr_10721"><input type="checkbox" id="gdpr_10721" name="gdpr[10721]" value="Y"><span>JA</span> </label>

</fieldset>

<p>Du kan avslutte ditt abonnement på nyhetsbrev når du vil. Da klikker du på linken helt nederst i nyhetsbrevet.</p>

</div>

<div>

<p><a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>We<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>use<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>MailChimp<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>as<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>our<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>marketing<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>platform<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>. <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>By<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>clicking<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>below<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>to<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>subscribe<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>, <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>you<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>acknowledge<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>that<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>your<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>information<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>will<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>be<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>transferred<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>to<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>MailChimp<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>for<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>processing<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>. <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>Learn<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>more<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>about<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>MailChimp<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>'<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>s<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>privacy<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>practices<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a> <a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>here<a href="https://mailchimp.com/legal/" target="_blank"></a>.</p>

</div>

</div>

<div id="mce-responses">

<div id="mce-error-response" style="display:none"></div>

<div id="mce-success-response" style="display:none"></div>

</div> <!-- real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups-->

<div style="position: absolute; left: -5000px;" aria-hidden="true"><input type="text" name="b_a32789ea431c0f72f627269f4_301c6280da" tabindex="-1" value=""></div>

<div><input type="submit" value="Subscribe" name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe"></div>

</div>

</form>

</div>

<script type='text/javascript' src='//s3.amazonaws.com/downloads.mailchimp.com/js/mc-validate.js'></script><script type='text/javascript'>(function($) {window.fnames = new Array(); window.ftypes = new Array();fnames[0]='EMAIL';ftypes[0]='email';fnames[1]='FNAME';ftypes[1]='text';fnames[2]='LNAME';ftypes[2]='text'; /*

* Translated default messages for the $ validation plugin.

* Locale: NO (Norwegian)

*/

$.extend($.validator.messages, {

required: "Dette feltet er obligatorisk.",

maxlength: $.validator.format("Maksimalt {0} tegn."),

minlength: $.validator.format("Minimum {0} tegn."),

rangelength: $.validator.format("Angi minimum {0} og maksimum {1} tegn."),

email: "Oppgi en gyldig epostadresse.",

url: "Angi en gyldig URL.",

date: "Angi en gyldig dato.",

dateISO: "Angi en gyldig dato (&ARING;&ARING;&ARING;&ARING;-MM-DD).",

dateSE: "Angi en gyldig dato.",

number: "Angi et gyldig nummer.",

numberSE: "Angi et gyldig nummer.",

digits: "Skriv kun tall.",

equalTo: "Skriv samme verdi igjen.",

range: $.validator.format("Angi en verdi mellom {0} og {1}."),

max: $.validator.format("Angi en verdi som er mindre eller lik {0}."),

min: $.validator.format("Angi en verdi som er st&oslash;rre eller lik {0}."),

creditcard: "Angi et gyldig kredittkortnummer."

});}(jQuery));var $mcj = jQuery.noConflict(true);</script>

<!--End mc_embed_signup-->

Nyhetsbrev

Publikasjoner

Militært forbruk og global våpenflyt 2016

Militært forbruk og global våpenflyt 2016

Årlig rapport om aktuelle trender i internasjonal våpenhandel. Rapporten gir en gjennomgang av hvordan verdens militære forbruk er fordelt. Formålet er å belyse trender i det globale våpenmarkedet, samt noen utviklingspolitiske implikasjoner ved vårt militære forbruk. Rapporten skal bidra til formidling av relevant og aktuell forskning rundt temaer som opprustning og de utviklingsmessige konsekvensene av militarisering av samfunnet.

Etter flere år med redusert militært forbruk representerte 2015 et brudd med denne utviklingen. For første gang siden 2011 økte de globale militære utgiftene, til tross for at lavere oljepriser og økonomisk krise rammet mange land. Det globale militære forbruket var på 1676 milliarder dollar i 2015, noe som er 2,3% av verdens samlede BNP. Dette representerer en økning på omtrent 1% sammenlignet med 2014.

Økningen i det globale militære forbruket er først og fremst resultatet av fortsatt høyt forbruk i Asia, Øst- og Mellom-Europa og noen land i Midtøsten. I tillegg er nedgangen i militært forbruk vi har sett over de siste årene i en del vestlige land i ferd med å stabilisere seg.Vedvarende økonomiske problemer kan bidra til en reduksjon av både statlige og militære utgifter de neste årene. På den andre siden har spenningsnivået økt flere steder i verden, blant annet mellom Russland og NATO, og i Sør-Kinahavet, og konfliktene i Midtøsten vedvarer, noe som kan medføre økt fokus på militær opprustning. En slik utvikling, kombinert med økonomisk nedgang, kan ha en negativ innvirkning på bruk av ressurser til utviklingsformål.

Når det gjelder den globale våpenflyten i 2015 vedvarte trenden som har blitt tydelig de seneste årene, nemlig en sterkere grad av overføringer fra det globale nord til det globale sør. Oversikten over verdens største eksportører av våpen domineres av vestlige land, med USA klart i føringen, men Kina og Russland øker sin våpeneksport betraktelig. Seks av de ti største importørene av våpen er land i Asia/Oseania, mens importen til Midtøsten har økt betydelig.

Rapporten søker primært å bidra til forskningsformidling, og er tiltenkt bruk innen informasjonsarbeid i Norge om tematikken nedrustning for utvikling. Rapporten er finansiert med støtte fra Norad, og blir publisert i forbindelse med Global Campaign on Military Spending (GCOMS) og Global Day of Action on Military Spending (GDAMS) som arrangeres i april hvert år.