fredslaget.no
Du er her: fredslaget.no >>GAMLE NETTSIDER>>Media>>Fredslaget i media 2009

Fredslaget i media 2009

'Fredslaget i media 2009' RSS 2.0 feed


Palestinsk Gandhi på Fredslagskonferanse

Mubarak Awad er palestinsk-amerikaner og grunnlegger av Nonviolence International. Mubarak var hovedinnleder på Fredslagets Palestina-seminar 23.-24. mai, og han ble intervjuet av NRK i forbindelse med dette. I denne mappen finner du dybdeintervjuet hvor Sånn er Livet snakker med Awad om ikkevoldelig motstand mot Israels okkupasjon av Palestina.


Stortinget dropper våpendebatt

Juni 2009: Stortinget ignorerer sivilsamfunnet og dropper høringa om våpeneksport. Våpensalget til Kina, Malaysia og Saudi-Arabia øker kraftig, og eksporten er doblet siden 2004. Norges fredslag intervjues sammen med stortingspolitikere om situasjonen av Ny Tid. [ Les mer ]

Fredsnasjonen Norge i VG

Den 18. april bidro Fredslagets våpenhandelgruppe til et stort oppslag (7 sider) i VG Helg om "Norge som fredsnasjon". I denne artikkelen uttaler Alexander Harang (leder for Fredslagets Våpenhandelgruppe) blant annet at det "å kalle Norge en fredsnasjon samtidig som vi er en stor krigsprofitør faller på sin egen urimelighet". Les hele artikkelen her.

Arms Trade Treaty artikkel i "Utveier"

I denne artikkelen forteller Alexander Harang om Fredslagets syn på prosessen for å etablere en Arms Trade Treaty (ATT). Harang var selv til stede under FNs første ATT konsultajson i mars 2009, og beskriver i denne artikkelen både positive og negative signaler gitt i forhold til etableringen av verdens første globale våpenhandelavtale.

Fredslaget om vekst i våpeneksporten

4. februar var Alexander Harang, leder for Fredslagets Våpenhandelgruppe, på radio for å forklare veksten i norsk våpeneksport i 2008. Lydfil av nyhetsaken fra NRK er tilgjengelig i denne mappen.

Våpeneksporten vokser - Fredslaget kommenterer


3. februar 2009 var Fredslagets Våpenhandelgruppe med i en nyhetssak fra Norwatch ved gruppas leder Alexander Harang. Nedenfor finner du hele saken, hvor Harang forklarer hvordan veksten i norsk våpeneksport utarter seg. [ Les mer ]
powered by jm