Støtt Fredslagets arbeid!

Støtt Fredslagets arbeid!

Norges Fredslag har siden 1885 jobbet for fred ved å fremme nedrustning og ikkevoldelig konflikthåndtering lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ved å støtte oss økonomisk er du med på å gjøre vårt arbeid mulig! 

Som Fredsfremmer støtter du Norges Fredslags arbeid med et valgfritt månedlig beløp. Fredsfremmerne er blant våre viktigste støttespillere! 

Hva går pengene til? 

Norges Fredslag er en liten organisasjon som driftes av inntekter fra medlemskontingent og privat og statlig støtte. For å kunne ha et kontor med ansatte som drifter organisasjonen og driver politisk påvirkningsarbeid er vi spesielt avhengige av privat støtte. 

Som Fredsfremmer gjør du det mulig for oss å arrangere seminarer, kurs og møter, holde foredrag, betale regninger, drive informasjonsarbeid i media og på våre nettsider, hjelpe Fredslagets frivillige og møte og påvirke politikere. 

Her finner du mer informasjon om Fredslaget og vårt arbeid.

Støtt Fredslaget med en donasjon!

Norges Fredslag tar hjertelig imot engangsdonasjoner. 

Sett inn valgfritt beløp på kontonummer 9365.14.77377. Merk beløpet med ”Gave, Fornavn og Etternavn”. 

For gaver over 500 kroner kan du få skattefradrag, oppgi personnummer på epost til post@fredslaget.no om du ønsker dette. 

Har du spørsmål eller kommentarer? Send epost til post@fredslaget.no eller ta kontakt på telefon 400 63 189.