Innhold som omhandler emnet «NATO»

Publikasjoner

Rakettskjoldutbygging med norsk velsignelse

Rakettskjoldutbygging med norsk velsignelse

Rapport fra 2012 om NATOs rakettskjoldutbygging. 

"Denne opprustingen forverrer forholdet til Russland, utgjør et enormt ressurssløseri, bidrar til nye våpenkappløp, øker sannsynligheten for atomkrig og forhindrer nedrustning. Norge er likevel del av det rakettskjoldet som nå utvikles i NATO-regi."

Skrevet av Alexander Harang.

Nyhetsklipp

10. 10. 2014:

Når gammeldags militarisme rår

Ny Tid: Trine Eklund og Alexander Harang om militarisme og ikkevoldelig konfliktforebygging. 

12. 09. 2014:

Nato ruster opp

Ny Tid: Om Nato-toppmøtet og opprustning i Europa. 

01. 09. 2014:

Jens og atomvåpen

Dagsavisen: Fredslaget, Nei til Atomvåpen og ICAN med innlegg om NATOs planer for oppgradering av atomvåpen. 

04. 04. 2014:

Angrep på fredslandet

Ny Tid: Om norsk fredsdiplomati og utnevnelsen av Jens Stoltenberg som ny NATO-sjef.

29. 07. 2009:

- Norske våpen hos FARC

NRK: Alexander Harang intervjuet om muligheten for norsk våpeneksport til Colombia og FARC via NATO-land. 

18. 04. 2009:

Myter om Norge

VG: Alexander Harang intervjuet om norsk eksportregelverk og Norge som krigsprofitør.