Innhold som omhandler emnet «Krig»

Nyheter

Uttalelse: Ingen militær intervensjon i Syria!

Uttalelse: Ingen militær intervensjon i Syria!

Norges Fredslag oppfordrer regjeringen til å se hva de kan gjøre for å støtte opp om uttrykk for ikkevoldsmotstand for derigjennom forebygge ytterligere lidelser i Syria, samt ta grep for å hindre at norsk krigsmateriell ender opp i landet.

20. 11. 2012Les
Forsvarsdebatt på Studentersamfunnet

Forsvarsdebatt på Studentersamfunnet

På møtet som bar tittelen "Forsvarets fremtid" deltok Alexander Harang fra Fredslaget i debatt med Sverre Diesen, Torstein Dahle og forsvarsminister Espen Barth Eide.  

01. 03. 2012Les
Norges Fredslag i Libya-debatt

Norges Fredslag i Libya-debatt

Fredslaget var en av de første organisasjonene i Norge som tok til orde mot Norge og NATOs angrep på Libya i mars 2011.

Publikasjoner

Fredsviljen nr 2 - 2012

Militær intervensjon; kreativ aksjonering og svenske Ofog; utstilling om fredskultur; Arms Trade Treaty; norsk eksportregelverk; rakettskjold

Nyhetsklipp

25. 08. 2007:

Tjener fett på Irak-krigen

Klassekampen: Kongsberg Defence & Aerospace skal levere våpenstasjoner for åtte milliarder kroner til U.S. Army, som bruker utstyret flittig i Irak.