Melding

Nyheter

EU - en sann fredsforkjemper?

Er EU virkelig en fredsforkjemper, slik Alfred Nobel ville vinneren skulle være? Hva har EU gjort for fred det siste året? Fredslaget har vanskelig for å se hva det er ved dagens EU politikk som går tydelig fredspolitisk retning. Vi lurer derfor på om Nobelkomiteen har tatt følgende tema med i sin vurdering: 

 


Krigføring: EU – noen ganger i fellesskap, noen ganger som enkeltland i unionen – har vært involvert i flere av de blodigste konfliktene i vår tid: Irak, Afghanistan, Kosovo og Libya. Selv om det har vært uenighet rundt disse krigene innad i EU, kan man ikke komme unna at EU-landenes engasjement i denne krigføringen har vært avgjørende for disse krigenes dødelighet. EU har utviklet egne kampgrupper, hvilke legger til rette for en fremtid med "out of area" operasjoner i EU-regi heller enn EU-engasjement for fredelig konflikthåndtering internasjonalt. 


Våpenhandel: Flere av verdens største våpeneksportører, som for eksempel Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia er EU-land. EU jobber i dag for å fremme regionens våpeneksport og dertil krigsprofitt. Dette underbygger oppfatningen om at EUs politikk militariseres, heller enn det motsatte. Våpenhandelen har nå også blitt inkludert i EUs indre marked, hvilke igjen bidrar til svakere eksportkontroll fra Europa i fremtiden. 

Atomvåpen: EU har to stater med atomvåpen: Storbritannia og Frankrike. Det er ingen tegn til seriøs nedrustning fra atomstatene selv, og det finnes ikke betydelig nedrustningspress på atomstatene fra andre EU-land. I tillegg etablerer USA og NATO i disse dager sitt rakettskjold – som tvert i mot bidrar til atomvåpenopprustning – over store deler av Europa, med velsignelse fra storparten av unionens medlemsland.

Militært forbruk: EUs militære forbruk ligger på over 250 milliarder USD i året. Dette er mer enn Kina, og viser at unionen er en svært militarisert union.

Da Alfred Nobel etablerte sin pris for fredsforkjempere som jobber for nedrustning, mellomfolkelig brorskap og fredskongresser, var det ikke tvil om at hadde sin samtids fredsbevegelse i tankene. Denne bevegelsen eksisterer fortsatt, selv om den tydeligvis ligger under Nobelkomiteens radar. Pengene som prisvinneren får, kunne utgjort en stor forskjell for de fredsaktivister og fredsorganisasjoner som i dag jobber for et samfunn der konflikter løses med ikkevold. Her kan du se Fredslagets reaksjon på Nobels Fredspris, samt en liste over alternative og verdige kandidater.


Norge deler ut verdens største fredspris. Hvorfor ikke dele den ut til sanne fredsforkjempere?