Nyheter

Drapsroboter: Fremtidens krigføring?

Drapsroboter: Fremtidens krigføring?

Nå er det bare én uke igjen til Fredslaget arrangerer seminar om drapsroboter på Fredshuset! Gerald Folkvord (Amnesty), Erik Reichborn-Kjennerud (NUPI) og Anders Kofod-Petersen (Alexandra Instituttet) kommer for å diskutere problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, hvordan autonome våpen påvirker vårt syn på krig, og begrensninger ved autonome systemer. I dag har Fredslaget også lansert publikasjonen Kampen mot drapsrobotene: 5 argumenter for et internasjonalt forbud

06. 10. 2015Les
Nobels Fredspris 2015

Nobels Fredspris 2015

Norges Fredsråd arrangerer Nobels Fredspris-brunsj på Fredshuset fredag klokken 10.15.

05. 10. 2015Les
HIPP-filmer til fredsutdanning i Europa

HIPP-filmer til fredsutdanning i Europa

Fredslaget har nå ferdigstilt prosjektet Peace and Development in European Education. Resultatet er flere kortfilmer om hvordan vi bruker HIPP-metoden til å jobbe med mangfold og integrering, for å motarbeide konflikter i samfunnet og bidra til et fredelig multikulturelt Norge. Videoene inngår i en felles ressursbank som viser mangfoldet i fredsundervisningsmetode og -praksis i Europa.  

Fredslaget i media

25. 06. 2015:

Norsk våpeneksport til udemokratiske regimer øker

Radikal Portal: Norge eksporterte i 2013 våpen og forsvarmateriell til utlandet for 4,3 milliarder. En økende andel av eksporten skjer til nasjoner med et svært dårlig rulleblad når det kommer til åpenhet og menneskerettigheter.

17. 04. 2015:

- Norge må gå i bresjen for et globalt forbud mot "drapsroboter"

NRK: Om CCW-møtet og et forbud mot drapsroboter

10. 04. 2015:

Stadig økning i verdens forsvarsutgifter - Saudi-Arabia og Kina leder an

Radikal Portal: Økningen over forsvarsbudsjettene verden over økte med vel 25 milliarder dollar i 2014. Størst var økningen i Saudi-Arabia og Kina

24. 10. 2014:

Tid for kampflykutt

Ny Tid: Om forsvarsbudsjettet og Joint Strike Fighter-kjøp. 

Publikasjoner

Militært forbruk og global våpenflyt 2014

Militært forbruk og global våpenflyt 2014

Årlig rapport om aktuelle trender i internasjonal våpenhandel.

Rapporten gir en gjennomgang av hvordan verdens militære forbruk er fordelt. Det totale militære forbruket var i 2013 på 1747 milliarder dollar. Dette er marginalt mindre enn foregående år og skyldes primært kutt i vestlige staters forsvarsbudsjett. Samtidig økte det militære forbruket til mange land i Sør. 

Skrevet av Alexander Harang.