Nyheter

Norske soldater til Syria

Norske soldater til Syria

I dag arrangerer Norges Fredsråd og Norges Fredslag en markering på Eidsvolls plass mot at norske soldater skal sendes til Syria. Da kan det være nyttig med en oppsummering av hvorfor et slikt militært engasjement kan være problematisk.

19. 05. 2016Les
Tåkesvar om våpeneksport

Tåkesvar om våpeneksport

Denne uken ble norsk våpeneksport diskutert på Stortinget. Dessverre strandet gode forslag til innstramming fremmet av SV og Venstre.

29. 04. 2016Les

Fredslaget i media

31. 03. 2016:

Miljøet og militæret

Ny Tid: Militærvesenet er en miljøversting – likevel slipper det unna miljøregnskapet.

19. 01. 2016:

Hvorfor hører vi så lite om norsk våpeneksport til Thailand og Tyrkia?

Radikal Portal: Mens eksport av militært materiell til autoritære gulfstater har fått mye oppmerksomhet i det siste, er det lite fokus på eksport av norske våpen til land som fører krig mot deler av sin egen befolkning.

18. 01. 2016:

Sterkt engasjement for fred og miljø

Besteforeldrenes klimaaksjon: Daglig leder Fredrik Heldal holdt et innlegg 18. januar på Klimafestival-møtet om militær forurensning.

15. 01. 2016:

Norge øker våpeneksporten til Midtøsten

Ny Tid: Fredrik Heldal, leder i Norges Fredslag, reagerer på våpeneksporten til diktaturene i Midtøsten. «Saudi-Arabia har siden mars i år ledet en koalisjon av land som har ført en brutal bombekrig mot Jemen, og har nå også soldater på bakken inne på jemenittisk territorium», sier Heldal.

Publikasjoner

Militært forbruk og global våpenflyt 2016

Militært forbruk og global våpenflyt 2016

Årlig rapport om aktuelle trender i internasjonal våpenhandel. Rapporten gir en gjennomgang av hvordan verdens militære forbruk er fordelt. Formålet er å belyse trender i det globale våpenmarkedet, samt noen utviklingspolitiske implikasjoner ved vårt militære forbruk. Rapporten skal bidra til formidling av relevant og aktuell forskning rundt temaer som opprustning og de utviklingsmessige konsekvensene av militarisering av samfunnet.

Etter flere år med redusert militært forbruk representerte 2015 et brudd med denne utviklingen. For første gang siden 2011 økte de globale militære utgiftene, til tross for at lavere oljepriser og økonomisk krise rammet mange land. Det globale militære forbruket var på 1676 milliarder dollar i 2015, noe som er 2,3% av verdens samlede BNP. Dette representerer en økning på omtrent 1% sammenlignet med 2014.

Økningen i det globale militære forbruket er først og fremst resultatet av fortsatt høyt forbruk i Asia, Øst- og Mellom-Europa og noen land i Midtøsten. I tillegg er nedgangen i militært forbruk vi har sett over de siste årene i en del vestlige land i ferd med å stabilisere seg.Vedvarende økonomiske problemer kan bidra til en reduksjon av både statlige og militære utgifter de neste årene. På den andre siden har spenningsnivået økt flere steder i verden, blant annet mellom Russland og NATO, og i Sør-Kinahavet, og konfliktene i Midtøsten vedvarer, noe som kan medføre økt fokus på militær opprustning. En slik utvikling, kombinert med økonomisk nedgang, kan ha en negativ innvirkning på bruk av ressurser til utviklingsformål.

Når det gjelder den globale våpenflyten i 2015 vedvarte trenden som har blitt tydelig de seneste årene, nemlig en sterkere grad av overføringer fra det globale nord til det globale sør. Oversikten over verdens største eksportører av våpen domineres av vestlige land, med USA klart i føringen, men Kina og Russland øker sin våpeneksport betraktelig. Seks av de ti største importørene av våpen er land i Asia/Oseania, mens importen til Midtøsten har økt betydelig.

Rapporten søker primært å bidra til forskningsformidling, og er tiltenkt bruk innen informasjonsarbeid i Norge om tematikken nedrustning for utvikling. Rapporten er finansiert med støtte fra Norad, og blir publisert i forbindelse med Global Campaign on Military Spending (GCOMS) og Global Day of Action on Military Spending (GDAMS) som arrangeres i april hvert år.