Nyheter

Sammen for fred

Sammen for fred

Norges Fredslags avdeling Vestfold holder fredskafé på Tønsberg og Færder bibliotek annenhver torsdag i måneden. 

03. 04. 2018Les

Fredslaget i media

02. 03. 2017:

Politisk kontroll over roboter, men ikke drapsroboter?

Det er mye diskusjon om konsekvensene av robotenes inntog i arbeidslivet, men hva med deres inntog på slagmarken? En drapsrobot vil neppe være i stand til å respektere folkeretten.

28. 02. 2017:

At Saudi-Arabia kommer for å snakke om krisen i Jemen blir litt som om IS får snakke om krisen i Syria og Irak

Skal det være et glass rødvin til den saudiske krigspropagandaen på Litteraturhuset?

27. 02. 2017:

Folkelig motstand mot drapsroboter

Folk er skeptiske til våpen som kan ta liv uten menneskelig innblanding. Det er gledelig at noen norske partier tar opp problematikken i sine programmer, men denne diskusjonen må videreføres av Norge i FN.

24. 02. 2017:

Våpenforening vet ikke hvor våpnene havner

Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening kjenner ikke til at reeksport av norsk krigsmateriell i det hele tatt finner sted. I seks år har Støttekomiteen for søkt å få svar fra foreningen on etikken til eksportørene og foreningen.

Publikasjoner

Militært forbruk og global våpenflyt 2016

Militært forbruk og global våpenflyt 2016

Årlig rapport om aktuelle trender i internasjonal våpenhandel. Rapporten gir en gjennomgang av hvordan verdens militære forbruk er fordelt. Formålet er å belyse trender i det globale våpenmarkedet, samt noen utviklingspolitiske implikasjoner ved vårt militære forbruk. Rapporten skal bidra til formidling av relevant og aktuell forskning rundt temaer som opprustning og de utviklingsmessige konsekvensene av militarisering av samfunnet.

Etter flere år med redusert militært forbruk representerte 2015 et brudd med denne utviklingen. For første gang siden 2011 økte de globale militære utgiftene, til tross for at lavere oljepriser og økonomisk krise rammet mange land. Det globale militære forbruket var på 1676 milliarder dollar i 2015, noe som er 2,3% av verdens samlede BNP. Dette representerer en økning på omtrent 1% sammenlignet med 2014.

Økningen i det globale militære forbruket er først og fremst resultatet av fortsatt høyt forbruk i Asia, Øst- og Mellom-Europa og noen land i Midtøsten. I tillegg er nedgangen i militært forbruk vi har sett over de siste årene i en del vestlige land i ferd med å stabilisere seg.Vedvarende økonomiske problemer kan bidra til en reduksjon av både statlige og militære utgifter de neste årene. På den andre siden har spenningsnivået økt flere steder i verden, blant annet mellom Russland og NATO, og i Sør-Kinahavet, og konfliktene i Midtøsten vedvarer, noe som kan medføre økt fokus på militær opprustning. En slik utvikling, kombinert med økonomisk nedgang, kan ha en negativ innvirkning på bruk av ressurser til utviklingsformål.

Når det gjelder den globale våpenflyten i 2015 vedvarte trenden som har blitt tydelig de seneste årene, nemlig en sterkere grad av overføringer fra det globale nord til det globale sør. Oversikten over verdens største eksportører av våpen domineres av vestlige land, med USA klart i føringen, men Kina og Russland øker sin våpeneksport betraktelig. Seks av de ti største importørene av våpen er land i Asia/Oseania, mens importen til Midtøsten har økt betydelig.

Rapporten søker primært å bidra til forskningsformidling, og er tiltenkt bruk innen informasjonsarbeid i Norge om tematikken nedrustning for utvikling. Rapporten er finansiert med støtte fra Norad, og blir publisert i forbindelse med Global Campaign on Military Spending (GCOMS) og Global Day of Action on Military Spending (GDAMS) som arrangeres i april hvert år.