Nyheter

Konfliktdempende fredspris?

Konfliktdempende fredspris?

Årets fredspris setter søkelys på viktige kampsaker og sivilsamfunnsaktivisme, og framhever også viktigheten av samarbeid og dialog på tvers av konfliktlinjer. 

10. 10. 2014Les
Japansk fredsbevegelse og forholdet til Kina

Japansk fredsbevegelse og forholdet til Kina

Forholdet mellom Kina og Japan, dialog og fredsarbeid på tvers av grenser. Dette var temaer som ble diskutert i møter på PRIO og Nansen Fredssenter da Kimiaki Kawai gjestet Norges Fredslag i slutten av august. 

Fredslaget i media

15. 10. 2014:

Malala og dronekrigen

Dagbladet: Kronikk av Norges Fredsråd og Norges Fredslag om Malala Yousafzais kritikk av bruken av angrepsdroner i krigen mot terror.

10. 10. 2014:

Når gammeldags militarisme rår

Ny Tid: Trine Eklund og Alexander Harang om militarisme og ikkevoldelig konfliktforebygging. 

26. 09. 2014:

Skjuler militære utslipp

Ny Tid: Om militærindustriens CO2-utslipp og sammenhengen mellom klimakamp og nedrustning.

12. 09. 2014:

Nato ruster opp

Ny Tid: Om Nato-toppmøtet og opprustning i Europa. 

Publikasjoner

Militært forbruk og global våpenflyt 2014

Militært forbruk og global våpenflyt 2014

Årlig rapport om aktuelle trender i internasjonal våpenhandel.

Rapporten gir en gjennomgang av hvordan verdens militære forbruk er fordelt. Det totale militære forbruket var i 2013 på 1747 milliarder dollar. Dette er marginalt mindre enn foregående år og skyldes primært kutt i vestlige staters forsvarsbudsjett. Samtidig økte det militære forbruket til mange land i Sør. 

Skrevet av Alexander Harang.

Kalender

Norges bidrag til dronekrig

Bruk, utvikling og produksjon av militære droner har økt enormt. Mens det i dag kun er USA, Israel og Storbritannia som bomber med droner, er over 70 nasjoner i ferd med å skaffe seg militære droner. Hva er problemene med dagens dronekriger? Og hva er Norges rolle?

Norsk våpeneksport til diktatorer

Norge selger krigsmateriell til autoritære regimer. Samtidig som Norge feirer 200 år med grunnlov og folkestyre, fratar vi andre mennesker muligheten til å skape sitt eget demokrati.

Et internasjonalt forbud mot atomvåpen er mulig

Kampen mot atomvåpen har lenge vært for de spesielt interesserte, men tør du ta sjansen på at et av verdens 17 000 atomvåpen ikke vil gå av?