FOLK LAGER FRED

Fredslaget skal lage fred ved å utvikle fredskultur, begrense voldsmakt og arbeide med ikkevoldelig håndtering av konflikter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

modul-bilder_r1_c3_s1

Stans dronekrig
Bruk, utvikling og produksjon av droner øker enormt. Droner senker terskelen for vold og gjør det enklere for politikerne våre å gå til krig. Droner gjør det også enklere å ta liv for de militære, grunnet den store avstanden mellom overgriper og offer. 
 

Et realistisk framtidsscenario er krigføring uten menneskelige følelser, holdninger og tanker involvert - en robotifisert krig der vold utøves av maskiner mot mennesker. Dronerevolusjonen er et stort steg i denne retningen. Denne utviklingen må bremses. Stans norske bidrag til dronekrigen her.

Bli Fredsfremmer

Fredsfremmeren er fastgiver til Norges Fredslag og støtter vårt fredsarbeid med et månedlig beløp. Noen av våre viktigste prioriteringer er årsaker til og forebygging av voldelig konflikt, alternativer til krig, og global nedrustning.

Bli medlem

Den viktigste måten du kan vise din støtte til Fredslaget på, er ved å bli medlem. Fyll ut dette skjemaet, så får du medlemspakke tilsendt! 

Nyhetsbrev

 • Fredsundervisere i Nord-Irland

    Tirsdag 18. mars reiste Alexandra, Chro, Odilia og Hanna fra Fredslaget til Belfast for å representere organisasjonen på et møte om fredsundervisning i Europa. Møtet inngikk i det...

 • ENAAT meeting in Oslo, 6 June – 8 June 2014

  The European Network Against Arms Trade (ENAAT) is a network that involves groups and individuals who see the arms trade as a threat to peace, security and development. Activities vary from...

 • Introduksjonskurs i HIPP-metodikken

  I helga holdt Norges Fredslag et introduksjonskurs i Help Increase the Peace Programme-metodikken (HIPP) på Sagene Samfunnshus.   Rundt 17 deltakere var med de tre dagene og mangfoldet i gruppa kom...

 • Diskusjon om norsk våpeneksportkontroll

    Tirsdag 5. november fra kl 9 til kl 10:30 får Fredshuset besøk av et svensk riksdags-oppnevnt utvalg, Krigsmaterielexportöversynskommittén (KEX), som vil snakke med norsk fredsbevegelse.   Sammen...

 • Årets fredspris kan styrke nedrustningsdebatten

    Norges Fredslag er positive til at Nobels Fredspris 2013 tildeles OPCW (Orga­niza­tion for the Pro­hi­bition of Che­mical Weapons) for deres arbeid med å utrydde kjemiske våpen. Dette er en viktig...

 • Ungdomsleir for fred

    Den siste uka før skolestart, fra 13. til 16. august, var en gruppe ungdommer samlet på Voksenåsen i Oslo for å lære om fredsarbeid – for å bli fredsambassadører.  Arrangementet var et samarbeid mellom...

Melding