Nyheter

Konflikten i Sør-Kinahavet: Et nytt våpenkappløp?

Konflikten i Sør-Kinahavet: Et nytt våpenkappløp?

Konflikten i Sør-Kinahavet har ulmet i mange tiår, med flere tilfeller av væpnede sammenstøt mellom de ulike partene. Går man nå inn i en ny fase med et nytt destabiliserende våpenkap- pløp i Sør-Kinahavet? Hvem er partene i konflikten? Påvirker Norge konflikten som våpeneksportør? Hvilke fredspolitiske løsninger på konflikten finnes?

22. 12. 2015Les
Lokal konflikthåndtering på Filippinene

Lokal konflikthåndtering på Filippinene

Flere forskere har de siste tiårene pekt på at effektiv fredsbygging er avhengig av at ikke-statlige aktører og uformelle institusjoner inkluderes. Denne tilnærmingen bygger på premisser om at varig fred må framforhandles med deltagelse av de samfunnene som er berørte, og ikke kun gjennom elitedrevne politiske prosesser, samt at en svak post-konliktstat ofte ikke har kapasitet til å levere de bærekraftige løsningene på egen hånd som er nødvendige for varig fred. Det er ulike måter å gjøre dette på, og Filippinene kan her være et interessant eksempel.

Fredslaget i media

19. 01. 2016:

Hvorfor hører vi så lite om norsk våpeneksport til Thailand og Tyrkia?

Radikal Portal: Mens eksport av militært materiell til autoritære gulfstater har fått mye oppmerksomhet i det siste, er det lite fokus på eksport av norske våpen til land som fører krig mot deler av sin egen befolkning.

18. 01. 2016:

Sterkt engasjement for fred og miljø

Besteforeldrenes klimaaksjon: Daglig leder Fredrik Heldal holdt et innlegg 18. januar på Klimafestival-møtet om militær forurensning.

15. 01. 2016:

Norge øker våpeneksporten til Midtøsten

Ny Tid: Fredrik Heldal, leder i Norges Fredslag, reagerer på våpeneksporten til diktaturene i Midtøsten. «Saudi-Arabia har siden mars i år ledet en koalisjon av land som har ført en brutal bombekrig mot Jemen, og har nå også soldater på bakken inne på jemenittisk territorium», sier Heldal.

11. 01. 2016:

At Norge har et strengt regelverk for våpeneksport er ikke et argument for å eksportere til Saudi-Arabia

Dagbladet: Statssekretær Tore Hattrem i Utenriksdepartementet forsvarer eksport av militærutstyr i et innlegg 7. januar. Her forklarer vi hvorfor han tar feil.

Publikasjoner

Militært forbruk og global våpenflyt 2014

Militært forbruk og global våpenflyt 2014

Årlig rapport om aktuelle trender i internasjonal våpenhandel.

Rapporten gir en gjennomgang av hvordan verdens militære forbruk er fordelt. Det totale militære forbruket var i 2013 på 1747 milliarder dollar. Dette er marginalt mindre enn foregående år og skyldes primært kutt i vestlige staters forsvarsbudsjett. Samtidig økte det militære forbruket til mange land i Sør. 

Skrevet av Alexander Harang.